Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
PDF Печат Е-поща

 
Банер