Разрешения за строеж
Четвъртък, 01 Август 2019г. 15:17ч.    Печат

Разрешения за строеж 2016г и 2017 г.

Разрешения за строеж 2018 г.

Разрешения за строеж 2019 г.

Разрешения за стореж 2020 г.

Разрешения за стореж 2021 г.