Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
81 Публична покана с предмет: „Преустройство на помещения в партерен етаж на жилищен блок, находящ се в УПИ VІІІ, кв.22 с. Скалица в „Дневен център за стари хора” 1253
82 Публична покана с предмет: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за деца от І-ва до подготвителна група в общинските детски градини и...." 1111
83 Разяснение по ОП „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле” 1205
84 Публична покана с предмет: „Ремонт на отделни участъци от път JAM 2088/ ІІІ – 536, Меден кладенец – Скалица/ Миладиновци – Крумово/ ІІІ – 7602/ от км 2+570 до км 8+400“ 1276
85 Обществена поръчка с предмет „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле” 1202
86 Отваряне на ценови оферти по процедура по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1182
87 Отворени бяха офертите за сметосъбиране и сметоизвозване 1340
88 Отваряне на ценови оферти в община Тунджа на 3 октомври 1240
89 Отваряне на оферти по открита процедура по ЗОП за „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1087
90 Публична покана с предмет „Ремонт на покрив на НЧ „Просвета 1920” , с. Маломир, община „Тунджа” 1331
91 Отваряне на оферти за „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа" през отоплителен сезон 2013/2014 година" 1164
92 Заповед № РД-1059/04.09.2013г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по обособена Позиция ІІІ 1305
93 Заповед № РД-1030 и Заповед № РД-1031 за определяне на изпъълнител 1302
94 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа" през отоплителен сезон 2013/2014 година...." 1018
95 Отваряне на оферти за „Продажба чрез търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен в общински имоти на територията на община "Тунджа" 1172
96 Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1223
97 Заповед № РД-0968/08.08.2013г 1404
98 Търг с тайно наддаване „Продажба чрез търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен в общински имоти на територията на община “Тунджа” 1191
99 Търг с тайно наддаване „Продажба чрез търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен в общински имоти на територията на община “Тунджа” 1210
100 Отваряне на оферти за „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община „Тунджа” 1222
 
Страница 5 от 12
Банер