Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
61 Разяснения №2 по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” 1097
62 Публична покана с предмет: „Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик” 1316
63 Разяснения по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” 1083
64 ОП „„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” 1275
65 ОП „Транспортна услуга за провеждане на образователни екскурзии" по проект „Дъга на толерантността –..." 1228
66 Документация за ОП „Организиране и провеждане на специализирани обучения за педагози" във връзка с реализацията на....." 1158
67 Обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” 1178
68 Отваряне на ценови оферти за „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността – ..." 1211
69 Отваряне на оферти за открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността..." 1133
70 Публична покана с предмет: „Доставка на 18 броя преносими компютри по Проект „Дъга на толерантността.....' 1319
71 Заповед № РД-1530/20.12.2013г. 1289
72 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността...." 1209
73 Заповед № РД-1512/17.12.2013г. и Заповед № РД-1513/17.12.2013г. - за определяне на купувач в проведен търг..... 1300
74 Публична покана с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа” за 2014 г.” 1016
75 Публична покана с предмет:„Консултантски услуги по разработване, анализи и оценка на стратегически документи за развитие на община „Тунджа” 1187
76 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общински имоти на територията на община "Тунджа 1362
77 Публична покана с предмет: „Ремонт на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ ІІ, кв.49, по плана на с. Ботево, община „Тунджа”. 1271
78 Публична покана с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради находящи се на територията на на община „Тунджа” 1279
79 Отваряне на ценови оферти за „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле”. 1083
80 Отваряне на оферти за „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле” 1138
 
Страница 4 от 12
Банер