Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1811
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1761
183 Публична покана за обществена поръчкка 2120
184 Публична покана за обществена поръчка 1814
185 Отваряне на оферти по проект утре 1707
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 2020
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1745
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1895
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1805
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1824
191 Публична покана 1942
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1704
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1702
194 Публична покана 2198
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2431
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2616
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1957
198 Обявление за обществена поръчка 2383
199 Открита процедура по реда на НВМОП 2064
200 Обява за обществена поръчка 2194
 
Страница 10 от 12
Банер