Заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране
Понеделник, 27 Септември 2010г. 13:29ч.    PDF Печат Е-поща

На 28.09.2010 г. в 10.00 ч., в заседателната зала на община „Тунджа”, ще започне работа комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна по предварителни заявки” с обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 „Доставка на готова храна за лицата, ползващи социалните услуги в общността”;

- Обособена позиция 2 „Доставка на готова храна за децата от детските градини в населените места на територията на община „Тунджа”.

Крайния срок за получаване на оферти е 27.09.2010 г.

 
Банер