Обява за обществена поръчка - строителство
Вторник, 28 Април 2009г. 19:15ч.    PDF Печат Е-поща

   Община Тунджа обявява открита процедура съгласно чл. 16, ал. 8 от ЗОП за "Изпълнение на строително – монтажни работи по реконструция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа на община Тунджа както следва: Oбособена позиция № 1 - строеж «Път IV 70064 (с. Тенево – с. Маломир – с. Дряново) от км.4+770 до км.5+900»/Съгласно нова номерация – път JAM 1096 Oбособена позиция № 2 - строеж «Път IV 70064 (с. Тенево – с. Маломир – с. Дряново) от км.7+900 до км.10+200»/Съгласно нова номерация – път JAM 1096 Oбособена позиция № 3 - строеж «Път IV 53613 (с. Меден кладенец – с. Видинци – с. Генерал Инзово – Гара Тенево) от км.15+200 до км.16+600»/Съгласно нова номерация – път JAM 2086".

Откритата процедура се провежда с цел определяне на изпълнител на строителство, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. BG161РО001/2.1-02/2007/016 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №. BG161РО001/2.1-02/2007 «Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа».

Повече информация за обществената поръчка можете да намерите от следните връзки:

pdfРешение

pdfОбявление

 
Банер