Обявление за малка обществена поръчка - надзор
Вторник, 28 Април 2009г. 18:59ч.    PDF Печат Е-поща

 Община Тунджа обявава открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството при реконструция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа на община Тунджа както следва: Oбособена позиция № 1 - строеж «Път IV 70064 (с. Тенево – с. Маломир – с. Дряново) от км.4+770 до км.5+900»/Съгласно нова номерация – път JAM 1096 Oбособена позиция № 2 - строеж «Път IV 70064 (с. Тенево – с. Маломир – с. Дряново) от км.7+900 до км.10+200»/ Съгласно нова номерация – път JAM 1096 Oбособена позиция № 3 - строеж «Път IV 53613 (с. Меден кладенец – с. Видинци – с. Генерал Инзово – Гара Тенево) от км.15+200 до км.16+600» / Съгласно нова номерация – път – JAM 2086".

Откритият конкурс се провежда с цел определяне на изпълнител за строителен надзор, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. BG161РО001/2.1-02/2007/016 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №. BG161РО001/2.1-02/2007 «Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа» .

Пълна информация и тръжна документация са налични за сваляне от следните вързки:

pdfРешение

pdfОбявление

zipТръжна документация 

 
Банер