Разглеждат и класират ценовите оферти за доставка на горива
Вторник, 29 Юни 2010г. 07:40ч.    PDF Печат Е-поща

На 29.06.2010 г. от 10:00 ч. в Конферентната  зала на община „Тунджа” ще започне работа комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка „Комплексна доставка на горива /течни и твърди/ за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2010-2011 година”. Общината осигурява 292 тона брикети, 327 тона въглища, 308 тона дърва и 11 850 тона газьол за 42 кметства, 16 детски градини и 10 училища.

 
Банер