Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II-124,кв.15 по ПУП на с. Голям Манастир и селска здравна служба, находяща се в УПИ XIII, кв. 20 ..."
Вторник, 02 Септември 2014г. 15:40ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II-124,кв.15 по ПУП на с. Голям Манастир и селска здравна служба, находяща се в УПИ XIII, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево”

Документация

Образци

Протокол                                                                          Протоколът е добавен на 17.09.2014 г.

 
Банер