Обществена поръчка с предмет:„Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа”
Понеделник, 25 Август 2014г. 16:10ч.    Печат

Документация

Образци

Протокол 1

Протокол 2

Заповед за определяне на изпълнител

Договор

Плащане 1 Дата на публикуване

Плащане 2 Дата на публикуване 20.07.2015 г.