Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап.." ID 9032153
Вторник, 22 Юли 2014г. 16:02ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап от км 3+650 до км 3+840; км 4+110 до км 4+300; км 4+850 до км 6+320”.

Документация

Образци

Протокол                                                                                                   Публикуван на 07.08.2014 г.

 
Банер