Определени изпълнителите на обществена поръчка „Ремонт и обновяване на читалища в община ''Тунджа''
Понеделник, 31 Август 2009г. 10:06ч.    PDF Печат Е-поща

banner-oprr

 

Със заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев са определени изпълнителите на обществена поръчка „Ремонт и обновяване на читалища в община ''Тунджа'' по трите обособени позиции.

По обособена позиция № 1 ремонтът на читалищата в селата Межда, Савино, Скалица и Овчи кладенец е възложен на фирма‘’Суперстрой - Инженеринг" ЕООД. 

По позиция 2 ''Консорциум между ЕООД ''Полистрой'' и ЕТ ''Орион-Ради Радев''  ще бъде изпълнител на поръчката за селата Тенево, Победа и Безмер.

По трета позиция - за извършване на ремонта и обновяването на читалищата в селата Кукорево, Генерал Инзово, Крумово и Голям манастир е определена фирма “Берко -90 Берковски и сие”.

Тази дейност е по проект “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще”, който се изпълнява от община “Тунджа”. Проектът е финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  с договор  BG161PO001/1.1-01/2007/054. Общата стойност е 5 871 591,11 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”.

Обща цел на проекта e развитието на културната инфраструктура в община “Тунджа” и в частност модернизирането на читалищата като основни културни институции в малките населени места.

Конкретни цели на проекта са:

- Да се обновят сградите на читалищата чрез подмяна на облицовките на вътрешните стени, изкърпване, шпакловане и боядисване с латекс, ремонт на санитарните възли;

- Да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на читалищните сгради чрез топлоизолация и саниране на външните стени, подмяна на дограма, ремонтиране на покривните конструкции и подмяна на осветителните системи;

- Да се осигури  достъпа на хора с увреждания до културните услуги на читалищата чрез изграждането на рампи при входовете на сградите за самостоятелно и безпрепятствено придвижване на хората със специфични потребности;

- Да се приспособят сградите на читалищата към европейските стандарти за безопасна експлоатация чрез подмяна на съществуващите горими облицовки по вътрешните стени.

Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.

 
Банер