Разяснения №2 по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители”
Петък, 21 Март 2014г. 20:05ч.    PDF Печат Е-поща

 

Разяснения №2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности”; Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”.

Разясненията могат да бъдат изтеглени от следната ВРЪЗКА.

 
Банер