Публична покана с предмет: „Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик”
Сряда, 19 Март 2014г. 17:03ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: „Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик” по обособени позиции:

Обособена позиция І „Изграждане на площадка за игра в с. Бояджик, находящa се в УПИ I, кв.18, по ПУП на с. Бояджик”;

Обособена позиция ІІ „Изграждане на площадка за игра в с. Завой, находяща се в УПИ І-за парк, кв.22, по ПУП на с. Завой”.

Документация

Образци

Разяснения

 
Банер