Разяснения по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители”
Сряда, 19 Март 2014г. 15:21ч.    PDF Печат Е-поща

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности”; Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”.

Разясненията могат да бъдат изтеглени от следната ВРЪЗКА

 
Банер