ОП „„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства”
Вторник, 11 Март 2014г. 17:28ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: „„Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства по населени места в община „Тунджа”;

Обособена позиция 2: „Абонаментно-техническо обслужване на компютърната техника и периферни устройства в административната сграда на община „Тунджа”.

Документация

Образци

 
Банер