Документация за ОП „Организиране и провеждане на специализирани обучения за педагози" във връзка с реализацията на....."
Петък, 07 Март 2014г. 18:12ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на специализирани обучения за педагози" във връзка с реализацията на Дейност 4. „Специализирано обучение на педагози за работа с деца и родители в мултиетническа среда" и Дейност 5 „Специализирано обучение на педагози от детските градини-партньори по проекта за работа в творческите ателиета „Заедно" по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община Тунджа".

Документация

Образци

 
Банер