Обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители”
Сряда, 05 Март 2014г. 15:07ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности”;

Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”.

Документация

Образци

Разяснения 1

Разяснения 2

 
Банер