Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността...."
Сряда, 18 Декември 2013г. 17:30ч.    PDF Печат Е-поща

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община “Тунджа”.

Документация

Образци

 
Банер