Заповед № РД-1512/17.12.2013г. и Заповед № РД-1513/17.12.2013г. - за определяне на купувач в проведен търг.....
Сряда, 18 Декември 2013г. 09:30ч.    PDF Печат Е-поща

 

Заповед № РД-1512/17.12.2013г. и Заповед № РД-1513/17.12.2013г. - за определяне на купувач в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции, както следва :

Позиция І „Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1, включващ отдел 83 „ж”, землище на с. Каравелово, община „Тунджа”, област Ямбол”,

Позиция ІІІ „Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 3 включващ отдел 11 „л”, в землището на с. Межда, Обект 4 включващ следните отдели: отдел21 „г” и 21 „и” в землището на с.Меден кладенец, Обект 5 включващ следните отдели: „86 б” и „86 е1” в землището на с.

Каравелово, Обект 6 включващ следните отдели: отдели 74 „з” и 78 „е” в землището на с. Коневец и Обект 7 включващ отдел 271 „б” в землището на с.Драма, община „Тунджа”, област Ямбол”.

Заповед № РД-1512/17.12.2013г.

Заповед № РД-1513/17.12.2013г.

 
Банер