Публична покана с предмет:„Консултантски услуги по разработване, анализи и оценка на стратегически документи за развитие на община „Тунджа”
Петък, 06 Декември 2013г. 17:00ч.    PDF Печат Е-поща

 

Публична покана с предмет:„Консултантски услуги по разработване, анализи и оценка на стратегически документи за развитие на община „Тунджа”, в изпълнение на Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013.

Документация

Образци

 
Банер