Публична покана с предмет: „Ремонт на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ ІІ, кв.49, по плана на с. Ботево, община „Тунджа”.
Четвъртък, 28 Ноември 2013г. 17:04ч.    PDF Печат Е-поща

Документация и образци във връзка с Публична покана с предмет: „Ремонт на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ ІІ, кв.49, по плана на с. Ботево, община „Тунджа”.

Документация

Образци

 

 
Банер