Публична покана с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради находящи се на територията на на община „Тунджа”
Четвъртък, 14 Ноември 2013г. 16:51ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради находящи се на територията на на община „Тунджа”, по обособени позиции:

Позиция І „Ремонт на покрив на Народно читалище „Васил Левски – 1950”, находящо се в УПИ Х, кв.13, по плана на с.Хаджидимитрово”;

Позиция ІІ „Ремонт на покрив на „Дневен център за стари хора”, находящ се в УПИ VІІІ, кв.39, по плана на с. Генерал Инзово”.

Документация

Образци

 
Банер