Разяснение № 2 по документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки ( ЗОП) с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални..."
Понеделник, 25 Февруари 2013г. 13:40ч.    PDF Печат Е-поща

Разяснение № 2 по документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки ( ЗОП) с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения, туристически борси, панаири и други подобни туристически форуми; организиране и провеждане на двудневен туристически форум на тема: „Тонзос – магията на Тунджа"; организиране на промоционални инфотурове и комуникационни – информационни кампании „Дни на отворените врати" във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово"

Разяснение № 2

 
Банер