Обществена поръчка „Охранителна услуга по обособени позиции:..."
Понеделник, 18 Март 2013г. 16:39ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 с предмет:„Охранителна услуга по обособени позиции: Позиция І „Извършване на охрана на административната сграда на община „Тунджа" и осъществяване на пропускателен режим за служители на администрацията и граждани", позиция ІІ „Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на пречиствателна станция за отходни води, с.Тенево".Прилагам сканирана документация и образци.

Документация

Образци

 
Банер