ОП с предмет „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле"
Петък, 08 Март 2013г. 17:54ч.    PDF Печат Е-поща

Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле", УПИ І-122, землище на с.Кабиле".

Документация

Образци

Проекти

 
Банер