Разяснения № 2 по документация за ОП "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..."
Четвъртък, 17 Януари 2013г. 16:28ч.    PDF Печат Е-поща

Разяснения № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" може да бъдат изтеглени от следната връзка:

Разяснения № 2

 
Банер