Днес, в 16 часа изтича срокът
Понеделник, 14 Януари 2013г. 15:40ч.    PDF Печат Е-поща

Днес, 14.01.2013 г. в 16:00 часа, изтича срокът за получаване на документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово" както следва:

- обособена позиция 1 - „Изработка на продукти популяризиращи културно – историческото и природно богатство на ямболския регион ";

- обособена позиция 2 - „Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност".

 
Банер