Разяснения по документацията за обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа"...
Петък, 11 Януари 2013г. 18:08ч.    PDF Печат Е-поща

Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово" както следва:

обособена позиция 1 - „Изработка на продукти популяризиращи културно – историческото и природно богатство на ямболския регион "; обособена позиция 2 - „Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност".

Разясненията са налични за изтегляне от следната връзка в Adobe Acrobat /pdf/ формат:

Разяснения

 
Банер