Публична покана за ОП "Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети във връзка с изпълнение на проект "Тонзос - Магията на Тунджа"
Четвъртък, 10 Януари 2013г. 19:30ч.    PDF Печат Е-поща

Информация за публична покана с предмет :"Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети във връзка с изпълнение на проект "Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа – Ямбол – Стралджа - Болярово" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/3.2-02/2011/023, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документацията и образците на необходимите документи са налични за изтегляне от следните връзки:

Документация

Образци

 
Банер