Отвориха ценовите оферти за Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки"
Вторник, 08 Януари 2013г. 17:05ч.    PDF Печат Е-поща

На 07.01.2013 г. комисията, определена със заповед на кмета на община „Тунджа" за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки", отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници „КЕЙ ЕДН ВИ" ООД и ЕТ „ЕМИЛ ИВАНОВ".
Предлаганите от участниците цени по обособени позиции са както следва:
• За Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на храна за лицата, ползващи социалните услуги в общността":

- „КЕЙ ЕДН ВИ" ООД – с предложена средно дневна цена на седмично меню с включени режийни разходи и ДДС - 1,26 лева (един лев и двадесет и шест стотинки);
- ЕТ „ЕМИЛ ИВАНОВ" - с предложена средно дневна цена на седмично меню с включени режийни разходи и ДДС - 1,38 лева (един лев и тридесет и осем стотинки).

• За Обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка на храна за децата от детски градини в населените места на територията на Община „Тунджа":
- „КЕЙ ЕДН ВИ" ООД - с предложена средно дневна цена на седмично меню с включени режийни разходи и ДДС - 1,37 лева (един лев и тридесет и седем стотинки);
- ЕТ „ЕМИЛ ИВАНОВ" - с предложена средно дневна цена на седмично меню с включени режийни разходи и ДДС - 1,78 лева (един лев и седемдесет и осем стотинки).

• За Обособена позиция 3: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по схема „Училищен плод":
- ЕТ „Емил Иванов" - с предложена цена 11 320,47 лева (единадесет хиляди триста и двадесет лева и четиридесет и седем стотинки) без включен ДДС.

В срок до 11.01.2013 г. комисията следва да приключи своята работата и да представи на кмета на общината съответните протоколи и документация.

 
Банер