Отваряне на ценови оферти по ОП „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки"
Петък, 04 Януари 2013г. 16:46ч.    PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 07.01.2013 г. в 15:00 часа в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. «Освобождение» № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки" с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на храна за лицата, ползващи социалните услуги в общността";

Обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка на храна за децата от детски градини в населените места на територията на Община „Тунджа";

Обособена позиция 3: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по схема „Училищен плод".

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер