Обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на ....."
Петък, 21 Декември 2012г. 14:06ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово" както следва:

обособена позиция 1 - „Изработка на продукти популяризиращи културно – историческото и природно богатство на ямболския регион "; обособена позиция 2 - „Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност".

Необходимата документация и образци могат да бъдат изтеглени от следната връзка:

Документация

Образци

 
Банер