Обществена поръчка „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа"
Четвъртък, 20 Декември 2012г. 14:26ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/ 17.01.2012г. по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез провеждане на открита процедура по обособени позиции, както следва:

I позиция: "Доставка на високопроходим автомобил по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

II позиция: "Доставка на АТВ-мотор по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

III позиция: "Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа"

Документацията е налична за изтегляне от следната връзка:

Документация

Образци

 
Банер