Променена документация за участие в обществена поръчка с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на ...."
Сряда, 19 Декември 2012г. 23:57ч.    PDF Печат Е-поща

Променена документация за участие в обществена поръчка с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

Документацията по поръчката е налична за изтегляне от следните връзки:

Документация

Образци

Технически планове

 
Банер