Отварят офертит по процедура „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки”
Четвъртък, 06 Декември 2012г. 18:28ч.    PDF Печат Е-поща

На 07.12.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени постъпилите оферти за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки” с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на храна за лицата, ползващи социалните услуги в общността”;

Обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка на храна за децата от детски градини в населените места на територията на Община „Тунджа”;

Обособена позиция 3: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по схема „Училищен плод”.

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

 
Банер