Решение за прекратяване на процедура по ОП „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа"
Петък, 02 Ноември 2012г. 17:05ч.    PDF Печат Е-поща

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" по обособени позиции, както следва:

I позиция: "Доставка на високопроходим автомобил по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

II позиция: "Доставка на АТВ-мотор по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

III позиция: "Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

Решението е достъпно за изтегляне и преглед от следната връзка:

Решение за прекратяване на процедура

 
Банер