Открита процедура с предмет „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати по обособени позиции"
Сряда, 24 Октомври 2012г. 14:33ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати по обособени позиции": Позиция 1 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилният парк и друга техника на община „Тунджа", Позиция 2 „Доставка на течни горива/бензин и дизел/ и смазочни материали за изпълнението на проект,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/17.01.2012г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие.

Документацията, свързана с процедурата е налична за сваляне от следната връзка:

Документация

 
Банер