Обществена поръчка Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за...."
Вторник, 09 Октомври 2012г. 21:54ч.    PDF Печат Е-поща

Обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за нуждите на деца и ученици от средищни основни училища на територията на община „Тунджа" по обособени позиции, както следва:

 

Позиция № 1: „Приготвяне и доставка на закуски за деца, посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Веселиново";

Позиция № 2: „Приготвяне и доставка на закуски за ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Васил Левски" – с. Тенево";

Позиция № 3: „Приготвяне и доставка на закуски за деца, посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Дражево";

Позиция № 4: „Приготвяне и доставка на закуски за ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Христо Ботев" – с. Кукорево";

Позиция № 5: „Приготвяне и доставка на закуски за ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. П. Хилендарски" – с. Роза";

Позиция № 6: „Приготвяне и доставка на закуски за деца посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на учениците от І до VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Бояджик";

Позиция № 7: „Приготвяне и доставка на закуски за ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. П. Хилендарски" – с. Скалица";

Позиция № 8: „Приготвяне и доставка на закуски за ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Христо Ботев" – с. Ботево";

Позиция № 9: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на децата, посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на учениците от І до VІІІ клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Веселиново";

Позиция № 10: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Васил Левски" – с. Тенево";

Позиция № 11: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Дражево";

Позиция № 12: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Христо Ботев" – с. Кукорево";

Позиция № 13: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. П. Хилендарски" – с. Роза";

Позиция № 14: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Бояджик";

Позиция № 15: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Св. П. Хилендарски" – с. Скалица";

Позиция № 16: „Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на ученици от І до VІІІ клас в ОУ „Христо Ботев" – с. Ботево".

Възложител Коста Славов Главчев

Директор на ОУ "Хр. Ботев" - с. Кукорево

Пълната документация за обществената поръчка е налична от следната връзка в ZIP формат:

Документация

 
Банер