Публична покана за обществена поръчка
Петък, 05 Октомври 2012г. 16:03ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява Обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и оборудване по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» № 5103020-С-008/ 17.01.2012г., Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Пълната документация във връзка с обществената поръчка е налична от следната връзка във вид на архивен файл / zip /:

Документация

 
Банер