Документация по обществена поръчка
Понеделник, 01 Октомври 2012г. 15:20ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» № 5103020-С-008/ 17.01.2012г., Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез провеждане на открита процедура по обособени позиции, както следва:

I позиция: "Доставка на високопроходим автомобил по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

II позиция: "Доставка на АТВ-мотор по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

III позиция: "Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

Документацията е налична от следната връзка:

Документация обществена поръчка

 
Банер