Публична покана за Обществена поръчка
Петък, 14 Септември 2012г. 17:18ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява публична покана за ОП- Услуга с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за нуждите на деца и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Веселиново", община „Тунджа",по обособени позиции:

Позиция 1 „Приготвяне и доставка на закуски за деца, посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на ученици от І до VІІІ клас;

Позиция 2„Приготвяне и доставка на храна за обедно хранене на децата, посещаващи Подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и на учениците от І до VІІІ клас.

Повече за информация е налична от следната връзка:

Публична покана

 
Банер