Обществена поръчка за специализиран транспорт за ОУ Христо Ботев с. Кукорево
Вторник, 04 Септември 2012г. 13:26ч.    PDF Печат Е-поща

ОУ „Христо Ботев" обявява публична покана за набиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 година по утвърдени маршрутни разписания", както следва:

- гр.Ямбол – с.Окоп – с.Ханово – с.Кукорево – 22 ученика

- Гр.Ямбол – с.Стара река-с.Козарево-с.Калчево-с.Победа-с.Челник- с.Кукорево - 35 ученика

Заповед

Документация

 
Банер