Заповеди за определяне на изпълнител на дейности в горските територии
Четвъртък, 16 Август 2012г. 10:20ч.    PDF Печат Е-поща

Заповеди за определяне на изпълнител на дейности в горските територии с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч и добив на дървесина включваща, сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община „Тунджа" по обособени позиции:

- І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията на община "Тунджа";

- ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община "Тунджа".

С пълният текст на заповедите можете да се запознаете от следната връзка в Adobe Acrobat /pdf/ формат:

Заповеди за определяне на изпълнител на дейности

 
Банер