Покана до фирми за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП
Четвъртък, 02 Август 2012г. 14:05ч.    PDF Печат Е-поща

Покана до фирми по опис за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП спредмет:„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско" и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа" по обособени позиции, както следва:

Позиция №1 - „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско, Община „Тунджа";

Позиция №2 - „Доставка на месни и млечни продукти за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско, Община „Тунджа";

Позиция №3 - „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско, Община „Тунджа";

Позиция №4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско" Община „Тунджа";

Позиция №5 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж" - с. Болярско" Община „Тунджа";

Позиция №6 - „Доставка на Хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №7 - „Доставка на Мляко и млечни продукти за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №8 - „Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №9 - „Доставка на Риба за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №10 - „Доставка на Пиле, продукти от пилешко месо за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №11 - „Доставка на Сладкарски изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №12 - „Доставка на Зеленчукови и плодови консерви за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа»;

Позиция №13 - „Доставка на Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа";

Позиция №14 - „Доставка на Други храни за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа".

Поканата е налична за изтегляне от следната връзка: Покана


 
Банер