Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Четвъртък, 26 Юли 2012г. 15:46ч.    PDF Печат Е-поща

Решение за прекратяване на открита със Заповед № РД-0646/19.06.2012г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на «Дом стари хора» и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско» " и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа" за обособени позиции,

Позиция №5-"Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско" Община „Тунджа";

Позиция № 6 - " Доставка на Хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа" .

Пълният текст на решението е налично от следната връзка в Adobe Acrobat /pdf/ формат:

Решение

 
Банер