Покана за обществена поръчка "Транспортиране на готова храна"
Вторник, 26 Юни 2012г. 16:12ч.    PDF Печат Е-поща

Публична покана и документация за възлагане на ОП "Транспортиране на готова храна" по проект „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с.Победа – алтернатива за социалното включване в малките населени места от селски тип" по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PО001–5.1.02-0018-C0001, който се реализира с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС, схема „Нови възможности"BG051PО001–5.1.02.

Покана

Документация

 
Банер