На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти
Понеделник, 18 Юни 2012г. 11:23ч.    PDF Печат Е-поща

На 22.06.2012 г. /петък/, 16.00 ч. е крайният срок, определен за представяне предложения под формата на ценови оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда и условията на Глава „осма" от Закона за обществените поръчки, чрез публикуване на Публична покана, с предмет „Изработване и монтаж на наблюдателни пунктове в горските територии на селата: Голям манастир, Драма – 2 броя, Победа, Каравелово, Меден кладенец, Търнава, общо 7/седем/ броя".

Обществената поръчка се реализира по Проект на Община „Тунджа", финансиран по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони, Договор № 28/226/00262/28.10.2011 г. с Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция.

Целта на проекта е да се възстанови горския потенциал и да се ограничи до минимум възможността за възникване на пожари.

 
Банер