Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес
Понеделник, 18 Юни 2012г. 11:17ч.    PDF Печат Е-поща

Днес, 18.06.2012 г. в 16:00 ч. изтича срокът за подаване на ценови оферти по обявена обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация - Община „Тунджа".

 
Банер